Підтримка торгових агентів

Веб-сторінка напрямку


Даний напрямок спрямований на сприяння розповсюдженню європейських фільмів через кінотеатри та інші платформи, надаючи фінансування агентам з продажу, базуючись на їх продуктивності на ринку, для подальшого реінвестування в нові ненаціональні європейські фільми, а також розвиток зв'язків між секторами виробництва та розповсюдження.


Дана схема фінансування функціонює у двох фазах:

Потенційний фонд розраховується відповідно до об` ємів міжнародних продажів компанії на європейському ринку з 2013 по 2017 рік. Такий фонд може бути реінвестований у двох областях:


• мінімальні гарантії або аванси, сплачені за права міжнародних продажів на нові ненаціональні європейські фільми;

• просування, маркетинг та реклама нових ненаціональних європейських фільмів.

Даний напрямок призначений для європейських агентів з продажу фільмів.


Хто може подаватися на даний напрямок:

Європейські агенти з продажу - компанії, що виступають в якості посередників для виробника, які спеціалізуються на комерційній експлуатації фільму шляхом маркетингу та ліцензування фільму для дистриб'юторів або інших покупців для закордонних країн.


Торговий агент повинен бути призначений виробником фільму шляхом письмового договору або угоди. Договір / угода, підписана між агентом з продажу та виробником, буде розглядатися як міжнародний договір/ угода купівлі-продажу, лише якщо він передбачає право торгового агента продавати фільм у принаймні 10 країнах, що беруть участь у підпрограмі «Медіа».


Компанія, що належить як безпосередньо, так і шляхом участі більшості (тобто більшістю акцій), громадянам держав-членів ЄС або громадянам інших європейських країн, які беруть участь у підпрограмі «Медіа» і зареєстровані в одній з цих країн.


Які фільми можна подавати на даний напрямок:

• ті, більшість з яких були вироблені виробником / виробниками, розташованих у країнах, що беруть участь у підпрограмі «Медіа» , і були створені за значної участі фахівців із цих країн (визначення прийнятної аудіовізуальної роботи шукайте на стор. 7 - 8 у Guidelines);

• новостворені художні, анімаційні чи документальні роботи з мінімальною тривалістю у 60 хвилин;

• мають авторські права, що були встановлені вперше не раніше 2013 року;

• не включають в себе альтернативний контент (опера, концерт, вистава тощо), рекламу, а також порнографічні або расистські матеріали.


В рамках даного напрямку доступна така підтримка:

Загальний бюджет, виділений на співфінансування проектів, оцінюється в 2,6 млн. євро.

Фінансовий внесок ЄС не може перевищувати 60% загальних прийнятних витрат.