Проекти міжнародної співпраці

Документи

Про конкурс

КОНКУРС ЗА ДАНИМ НАПРЯМКОМ НЕ ОГОЛОШЕНО

Канал фінансування, що охоплює найбільшу частину бюджетних коштів в рамках підпрограми «Культура». Передбачає підтримку проектів у сфері культурних та креативних індустрій із країн-членів програми "Креативна Європа". Проекти можуть охоплювати один або декілька секторів та можуть бути міждисциплінарними.


Підтримка надається проектам, що спрямовані на:

  • розвиток навичок, компетенції та ноу-хау, в тому числі, як адаптуватися до цифрових технологій;
  • апробація інноваційних підходів до розвитку аудиторії;
  • випробування нових бізнес-моделей та менеджменту;
  • сприяння міжнародному співробітництву та розвитку кар’єри в ЄС та за його межами;
  • полегшення доступу до професійних можливостей;
  • організація міжнародних культурних заходів, таких як туристичні події, виставки, обміни та фестивалі;
  • підтримка циркуляції європейської літератури в Європі та за її межами;
  • активізація інтересу та поліпшення доступу до європейських культурних і творчих праць;
  • посилення міжкультурного діалогу, сприяння спільним цінностям ЄС та взаєморозумінню і повазі до інших культур, тим самим сприяючи соціальній інтеграції мігрантів та біженців;
  • підвищення обізнаності історії та цінностей, посилення відчуття приналежності до спільного європейського простору (в контексті Європейського року культурної спадщини).


МАЛОМАСШТАБНІ ПРОЕКТИ

• Щонайдовше 48 місяців;

• Щонайменше 3 партнера принаймні з 3 країн;

• Максимум 60% від загального обсягу коштів, передбачених для проекту;

• До 200 000 євро на проект.


ВЕЛИКОМАСШТАБНІ ПРОЕКТИ

• Щонайдовше 48 місяців;

• Принаймні з 6 країн, які мають право участі в проекті;

• Виділяється 50% від загального обсягу коштів, передбачених на проект;

• До 2 млн євро на проект.


Подаватися можуть організації, які працюють в культурних і творчих галузях. Фізичні особи подаватися не можуть.


Фінальний термін подачі заявок
Орієнтовно: листопад 2019
Сторінка програми
logo of creative europe
Логотип Українського Культурного Фонду
Logo of european commision
Логотип Міністерства Культури України